Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
QOH1984
1402 161a
Tags: Cytaty
Reposted fromjust-delicious just-delicious
QOH1984
Więc nie pisz i nie dzwoń, już nie rośnie tętno i wszystko mi jedno. 
Ty to tylko przeszłość.
— Bonson&Matek
Tags: Cytaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKabrioletta Kabrioletta
QOH1984
Są takie dni, kiedy jedyne na co mam ochotę, to wieczorny spacer.
Tags: Cytaty
9210 dbf5
Tags: Cytaty
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialiona liona
QOH1984
Nigdy nie będziesz bardziej bezbronna, niż wtedy kiedy Ci zależy
— znalezione
Tags: Cytaty
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viachicaloca chicaloca
QOH1984
Są dwa rodzaje szczerych ludzi: małe dzieci i pijani.
Tags: Cytaty
Reposted fromlabellavita labellavita viaPawelS PawelS
QOH1984
9688 87fd
Tags: Cytaty
Reposted fromsummerkiss summerkiss
QOH1984
7280 3de0 500
Tags: Cytaty
Reposted fromiminlove iminlove
QOH1984
0496 4f61 500
Tags: Cytaty
Reposted fromanothersucker anothersucker
QOH1984
8424 7d0f
Tags: Cytaty
Reposted fromdiediemydarling diediemydarling
QOH1984
3786 4137
Tags: Cytaty
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer
QOH1984
0410 91b6 500
Tags: Cytaty
Reposted bydunkellichtBlysku
QOH1984
5902 8b3a
Tags: Cytaty
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart
QOH1984
7476 7c61
Tags: Cytaty
Reposted fromZiolooo Ziolooo
QOH1984
2943 03ab 500
Tags: Cytaty
Reposted fromkorba korba
QOH1984
7447 e85e
Tags: Cytaty
Reposted fromszatatan szatatan viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
QOH1984
7123 3d73
Tags: Cytaty
Reposted fromzarazwracam zarazwracam
QOH1984
1420 5a6b 500
Tags: Cytaty
Reposted fromfirefighter firefighter
QOH1984
5151 ceec
Tags: Cytaty
Reposted bydemotywatorymoja-pomidorowaVampireBatkingoslaw
QOH1984
5147 485b 500
Tags: Cytaty
Reposted bydemotywatoryarafaramoja-pomidorowaScanelkaredheadlady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl